چقدر خوب است رنگ چشمانت ...میتوانم بدون شمال رفتن بزنم به آب و ساعاتی غرق شوم ...

چه قدر چشم هایت را دوست دارم ...آبی اش مثل دریا آرامش می دهد ...

میتوانم خیره شوم به آنها و از آنها حرف هایت را بخوانم ....

بعد بلند داد بزنم :

"منم دوستت دارم مرد چشم آبی من "

و بگویم :پشیمانم از وقتیکه میگفتم از چشم رنگی ها متنفرم ...


+دیروز یعنی 23 بهمن 95 رسما زنو شوهر اعلام شدیم ...(لحظاتی که باید ثبت شود )+از جمله اهنگ های مورد علاقه :)